Progmatic ook in de infrastructuur

Naast de activiteiten in de industrie richt Progmatic zich nu ook op activiteiten in de infra. 
Voor Strukton Verkeerstechniek ontwikkelt Progmatic een besturing voor een brug en een sluis in het Meppelerdiep.
Dit project is uniek omdat er een tijdelijke brug wordt opgesteld, waardoor er zo min mogelijk stremming optreedt voor het landverkeer.
Wanneer de huidige brug is verwijderd, wordt de tijdelijk opgestelde brug verplaatst naar zijn definitieve plaats.
Dit betekent besturingstechnisch nogal het een en ander, zeker gezien de strenge veiligheidsnormen van Rijkswaterstaat waaraan de brug en de sluis moeten voldoen.

Naast de tijdelijke opstelling van de brug dient tevens het binnen- en buitenhoofd van de sluis bestuurd te worden.
Ook hier geldt, zoals bij de brug, dat dit conform de laatste veiligheidseisen van Rijkswaterstaat uitgevoerd dient te worden.
Dit betekent, dat in elke processtap aangetoond dient te worden dat er voldaan wordt aan deze eisen.

Wat betreft verantwoordelijkheid voert Rijkswaterstaat een aangepaste koers. De omkadering wordt vastgesteld door Rijkswaterstaat, maar de daadwerkelijke keuze van uitvoering wordt bij de aannemer gelegd.
Door dit te doen wordt uiteraard ook de verantwoording voor de veilige werking bij de aannemer gelegd.
De aannemer dient voor wat betreft het ontwerp, uitvoering en nazorg constant haar kwaliteit te monitoren en moet dit ook aantoonbaar maken aan Rijkswaterstaat.
Dit zijn trajecten die niet voor alle partijen toegankelijk zijn en duiden alweer aan dat Progmatic een uitzonderlijke kwaliteit kan leveren in de toch kritische markt.

« Terug naar projecten
Progmatic

Progmatic