0167 566 445

Energie besparing en duurzaamheid

Bent u op zoek naar een systeem dat u meer inzicht biedt tot energiebesparing?

 • Inzicht in de effectiviteit van maatregelen door het meten van energieprestaties
 • Effectieve datakoppeling van verschillende systemen om bezuinigingen optimaal te benutten
 • Kostenvermindering door energiebesparingsaanpak
Contact

More than 40 years of expertise and experience

Enthusiastic customers who have been choosing Progmatic for decades

100+ projects per year

Meten is weten

Energiebesparing en duurzaamheid bieden talrijke voordelen voor de industrie. Het zorgt voor lagere kosten en voor een beter milieu. Dat is algemeen bekend. Wij begrijpen dan ook dat energiebesparing en duurzaamheid een cruciale rol spelen in de moderne industrieën. 

We geloven in meten om te verbeteren. Door de energieprestaties te meten en te analyseren, bieden we waardevol inzicht van het energieverbruik in uw organisatie. Dit stelt u en ons in staat om gerichte acties te ondernemen om energie-efficiëntie te verbeteren en de operationele kosten te verlagen. Door ook na de energiebesparende maatregelen een continue meting van het energieverbruik te blijven uitvoeren, is duidelijk de effectiviteit van deze maatregelen te volgen.

 

Contact About us

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn sterk met elkaar verbonden. Wanneer een organisatie zich committeert aan duurzaamheid en MVO draagt zij bij aan een leefbare toekomst voor de huidige en toekomstige generaties. Progmatic helpt u bij MVO en het vinden van duurzame oplossingen voor uw productieprocessen. Dit doen we door te kijken naar energie-efficiënte oplossingen bij het ontwerpen van nieuwe automatiseringsoplossingen of vervangen van bestaande besturingen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van nieuwe frequentiegeregelde motoren, die een steeds hoger rendement krijgen.

 

Contact About us

What do others think of Progmatic?

Our goal is to turn every customer into a Progmatic fan. Here are three examples:

Enkele voordelen

 • Expertise: Progmatic heeft ervaring in het monitoren van uw energieverbruik, zodat u inzicht krijgt in grote verbruikers en het effect van eventuele duurzaamheidsmaatregelen
 • Integratie van besturingssystemen: Dankzij onze diepgaande kennis van besturingssystemen kunnen wij informatie analyseren, waardoor we maximale energiebesparing kunnen realiseren
 • Kostenbesparing: onze energiebesparingsaanpak is gericht op het leveren van meetbare resultaten en een positieve Return on Investment, voor kostenbesparingen en duurzame voordelen op lange termijn

 

Contact About us

Veelgestelde vragen:

 • Hoe kan Progmatic mij helpen bij het meten van energieprestaties?

  Progmatic helpt klanten bij het meten van hun energieprestaties door het implementeren van monitoringoplossingen die inzicht bieden in het energieverbruik en de prestaties van hun systemen.

 • Kunnen mijn besturingssystemen aan elkaar gekoppeld worden?

  ja, Progmatic kan besturingssystemen koppelen aan energiebesparingsmaatregelen door het verzamelen en analyseren van data, waardoor de systemen efficiënter kunnen worden aangestuurd.

 • Hoe kunnen klanten profiteren van de duurzaamheidsaanpak van Progmatic op lange termijn?

  Klanten kunnen op lange termijn profiteren van de duurzaamheidsaanpak van Progmatic door een verhoogde operationele efficiëntie, lagere energiekosten en verminderde milieubelasting.

 • Wat zijn de trends?

  Progmatic ziet trends zoals de opkomst van IoT, slimme sensortechnologieën en data-analyse die de energie-efficiëntie en duurzaamheid in de automatiseringssector bevorderen.

Discover the power of Progmatic

Progmatic helps companies achieve their goals through automation.

About us

Permanent contact person = personal service

Separate division for quality management

One-time right approach = minimal downtime