Duurzaamheid is voor Progmatic erg belangrijk

Progmatic loopt voorop waar het gaat om het ontwikkelen van duurzame automatiseringsoplossingen en besturingssystemen die direct of indirect bijdragen aan een mooie toekomst. Hoe wij daar concreet invulling aan geven laten we graag zien aan een paar praktijkvoorbeelden.

Hergebruik van afvalproducten

Het terugdringen van de afvalberg is wereldwijd gezien misschien wel het belangrijkste duurzaamheidsvraagstuk. Het gescheiden inzamelen van ons GFT-afval is in dat opzicht een stap in de goede richting. Uit dit organisch afval van groenten, fruit , tuinafval en etensresten zoals vlees en vis, kan via een vergistingsproces bijvoorbeeld compost en mest gemaakt worden. En restwarmte die bij bepaalde bedrijfsprocessen vrijkomt kan voor diverse doeleinden worden hergebruikt. Progmatic levert voor dit soort duurzame toepassingen pasklare automatiseringsoplossingen en besturingssystemen. Dat geldt ook voor het omzetten van mest in gas en stroom. Een ontwikkeling die binnen de hele energietransitie bijzonder actueel en interessant is.

Warmte uit restafval als alternatieve energiebron

Duurzaamheid draait dus vooral om het beperken van afval en om het zoveel mogelijk hergebruiken van die beperkte hoeveelheid afval. Het onttrekken van warmte uit organisch afval via vergisting levert een aanzienlijk hoeveelheid energie op voor bijvoorbeeld het verwarmen van woningen of kassencomplexen en voor de warmwatervoorziening. Daardoor kan het gebruik van kostbaar aardgas fors worden beperkt. Op zich is het dus heel logisch dat veel bedrijven, overheidsinstellingen en energiemaatschappijen op dit moment naarstig op zoek zijn naar dit soort duurzame en kostenbesparende mogelijkheden.

Automatisering ten dienste van duurzaamheid

Ieder bedrijf verbruikt energie.
Stroom, water, aardgas en eventueel nog andere grondstoffen die nodig zijn om het proces te laten plaatsvinden.

Progmatic kan voor u middels meetsystemen en bijbehorende software uw verbruik in kaart brengen en u van advies voorzien hoe het verbruik te minimaliseren.

Dit kan bijvoorbeeld door het slimmer maken van het proces, het op een juist (lees goedkoop) moment stroom af te nemen van het net of simpelweg door het meten van de energie consumptie wanneer het proces in de rust toestand is en daarmee energie-lekken in kaart te brengen.
Als we dit in kaart brengen wordt het duidelijk wat er aan laaghangend fruit te plukken is en het energieverbruik relatief eenvoudig met procenten te verminderen.
De terugverdientijd is dan ook erg kort in zo’n geval.

Duurzaamheid, niet zomaar een buzz-word maar iets wat ons allemaal aangaat.
Belangrijk voor de toekomst van onze kinderen maar ook voor de portemonnee.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Enkele van onze klanten in de branche duurzaamheid:

Progmatic

Progmatic