0167 566 445

Werkwijze

Wij zijn uw partner in elke projectfase, waarbij we nauw samenwerken en elke stap afstemmen om zeker te stellen dat onze koers perfect aansluit op uw visie voordat we naar de volgende fase gaan.

AI V Model01 AI Banner 1660 390 V Model02 1

Onze werkwijze

We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan gedurende het ontwikkeltraject. Ons doel is om u zoveel mogelijk te ontzorgen en om alle stakeholders te betrekken bij belangrijke beslissingsmomenten. Op deze manier waarborgen we een transparante en professionele werkwijze.

Inventariseren

Samen nemen we door welke problemen we gaan oplossen en welke producten nodig en gewenst zijn.

Ontwerpen

Wij maken een ontwerp welke we vooraf overeenstemmen zodat we samen zeker weten dat we gaan maken wat nodig is.

terminal fillo
Uitwerken

Het overgekomen ontwerp wordt vertaald naar producten waarna we deze samen afnemen middels een Factory Acceptance Test (FAT).

engineering
Realiseren

De geleverde producten worden in bedrijf gesteld en afgenomen middels een Site Acceptance Test (SAT).

rule
Evalueren

Na een evaluatieperiode nemen we samen door of er nog verbeterpunten of aanvullende wensen zijn.

 • V-Model
 • Management of Change (MOC)
V-Model

V-Model

Gedurende ons proces van realisatie hanteren we het V-model als leidraad voor validatie in elke fase. Hierdoor behouden we gezamenlijk de controle over elk opgeleverd onderdeel en kunnen we indien nodig tijdig bijsturen.

Animatie V model 240307VB 1
Management of Change (MOC)

Management of Change (MOC)

Onze Management of Change procedure biedt flexibiliteit en zekerheid. Hoewel we streven naar volledige duidelijkheid vooraf, begrijpen we dat aanpassingen soms noodzakelijk zijn. Wanneer een wijziging tijdens validatiestappen opduikt, stappen we terug in ons V-model, passen de specificaties aan en doorlopen zorgvuldig alle fasen opnieuw, waardoor we de kwaliteit handhaven met minimale impact op de projectplanning. Of het nu gaat om het toevoegen van functies tijdens een Site Acceptance Test (zie afbeelding) of andere veranderingen, wij zorgen ervoor dat het goed gebeurt.

Animatie MoC 240319VB

Project Flowchart

Onze aanpak omvat een project flowchart waarin elke mijlpaal zodanig is gerangschikt dat elke stap in de juiste volgorde plaatsvindt. Dit waarborgt kwaliteit en voorkomt het overslaan van belangrijke stappen. Deze mijlpalen zijn nauw verbonden met onze projectplanning, wat resulteert in tijdige oplevering volgens onze hoge kwaliteitsnormen.

Icon edit document red
Ontwerp software

Informatie verzamelen
Overleg projectleider met verkoper
Technische specificatie maken
Goedkeur technische specificatie

Icon terminal red
Software

Opzet programma indeling
Opzet standaard blokken
Goedkeur opzet en blokken
Software opgedeeld
Goedkeur software op volledigheid
Goedkeur software op uitvoering
FAT

Aanvang project

Interne overdracht
Kick-off met de klant
Overleg projectleider met hardware
Projectplanning
Inventarisatie project specifieke zaken

Icon design services red
Ontwerp hardware

Hardware ontwerp gemaakt
Controle maken we wat verkocht is
Controle ontwerp met kwaliteit
Kabeltracé bepaald
Gegevens bekabeling vastgelegd
Elektrotechnische tekeningen gemaakt
Goedkeur tekeningen op volledigheid
Goedkeur tekeningen op ontwerp

Icon panel red2
Paneelbouw

Overdracht
Bestellingen materiaal
Goedkeur opzet montageplaat
Besturingskast bouwen
Besturingskast testen
Besturingskast afnamen
Transport
Revisie overdracht “as build”

Icon factory red
In bedrijf stellen

Bijwerken CRM
Overleg met installateur
Uitwerken opstartplan
IO test & Opstart
Overdracht E-schema’s
Oplevering met SAT
Revisie overdracht “as build”

Icon tv options edit channels red
Afwerken project

Bijwerken CRM
Revisie
Evaluatie

Icon cable red
Installatie werk

Bestellingen
Overleg
Bekabeling
IO test
Afnamen bekabeling

Standaardisatie

Ontdek onze Progmatic standaard, waarin we erkende normen voor zowel hardware- als softwareontwerp, -uitvoering en -validatie integreren. Dit waarborgt marktconformiteit, versnelde uniforme productie en een solide kwaliteitsborging voor al onze projecten.

Standaard 0.3

Waar kan ik u mee helpen?

Medewerker Victor02
Victor van den Bos

Divisiehoofd Kwalificatie

Kwaliteit en kennis: De pijlers van Progmatic

Bij Progmatic ligt de focus op kwaliteit, opleiding en kennisdeling. Daarom hebben we een toegewijde divisie die zich richt op de kwaliteit van onze producten, continue educatie en ondersteuning van ons team, en het delen van expertise met onze klanten.

Enkele veel gestelde vragen:

 • Wat maakt jullie werkwijze anders dan andere bedrijven?

  Onze werkwijze onderscheidt zich door nauwe samenwerking en transparantie. We betrekken alle stakeholders bij belangrijke beslissingen.

 • Wat is het V-model en hoe wordt het toegepast in jullie proces?

  Het V-model is onze leidraad voor verificatie en validatie in elke fase van het ontwikkelingsproces. Het stelt ons in staat om controle te behouden en indien nodig tijdig bij te sturen, waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft. De controles worden uitgevoerd door een aparte divisie.

 • Hoe gaan jullie om met veranderingen tijdens het project?

  Onze Management of Change procedure biedt flexibiliteit maar vooral ook duidelijkheid. Als wijzigingen optreden, stappen we terug in het V-model, passen specificaties aan en doorlopen zorgvuldig alle fasen opnieuw om kwaliteit te handhaven met minimale impact op de planning.

 • Wat is de rol van de project flowchart in jullie aanpak?

  Onze project flowchart waarborgt kwaliteit door elke mijlpaal in de juiste volgorde te plaatsen. Dit voorkomt het overslaan van belangrijke stappen en zorgt voor tijdige oplevering volgens onze kwaliteitsnormen.

 • Wat houdt de Progmatic standaard in?

  De Progmatic standaard integreert erkende normen voor hardware- en softwareontwerp, -uitvoering en -validatie. Hierdoor waarborgen we marktconformiteit, versnelde uniforme productie en kwaliteitsborging voor al onze projecten.

 • Hoe ondersteunen jullie kwaliteit, educatie en kennisdeling?

  Onze toegewijde divisie richt zich op de kwaliteit van onze producten, continue educatie en ondersteuning van ons team, en het delen van expertise met onze klanten.

 • Hoe kan ik contact opnemen voor hulp bij het automatiseren van industriële processen?

  U kunt direct contact met ons opnemen door te bellen voor onmiddellijke hulp. Als u liever later contact opneemt, kunt u ons contactformulier invullen.

 • Wat zijn de voordelen van het betrekken van alle stakeholders bij beslissingsmomenten?

  Het betrekken van alle stakeholders zorgt voor een transparante werkwijze. Het garandeert dat elke beslissing aansluit op de visie en behoeften.

 • Hoe wordt de kwaliteit van jullie projecten gewaarborgd?

  De combinatie van het V-model, Management of Change procedure, project flowchart en de Progmatic standaard en een aparte divisie om na te zien op dit alles waarborgt kwaliteit op alle niveaus, van ontwerp tot oplevering.

 • Zijn jullie door alle vastgelegde procedures ook flexibel bij veranderingen tijdens of na validatiestappen?

  Zeker, onze flexibele Management of Change procedure maakt het juist mogelijk om aanpassingen door te voeren tijdens elke fase, inclusief validatiestappen, met behoud van kwaliteit en minimale impact op de projectplanning.

Ontdek de kracht van Progmatic

Progmatic helpt bedrijven hun doelen te bereiken middels automatisering.

Neem direct contact op
hero img1

Vast contactpersoon = persoonlijke service

Aparte divisie voor kwaliteitsmanagement

One-time right approach = minimale stilstand