0167 566 445

Privacy verklaring

Progmatic hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van haar website en zet zich in voor de bescherming van hun persoonsgegevens. Dit beleid is opgesteld om volledige duidelijkheid te bieden over onze werkwijzen met betrekking tot persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking ervan, en de mogelijkheden die gebruikers hebben om hun rechten uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wij plaatsen geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw apparaat totdat u toestemming geeft voor het gebruik van cookies en andere tracking-systemen. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

De actuele versie van de privacyverklaring op de website is van toepassing gedurende uw bezoek, totdat deze wordt vervangen door een nieuwe versie.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): https://progmatic.nl/
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Progmatic, gevestigd te Leerlooierij 1, 4651 SM Steenbergen (NB)

 

Artikel 2 – Website Gebruik
De toegang tot en het gebruik van de website is persoonlijk. U mag de website en de daarop verstrekte gegevens niet gebruiken voor commerciële, politieke, reclamedoeleinden, of voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Website-inhoud
Intellectuele eigendomsrechten beschermen alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, video’s, geluiden en technische applicaties op deze site. Het is verboden om iets hiervan te reproduceren, verspreiden, wijzigen of aan te passen zonder toestemming van Progmatic. Niet direct optreden tegen inbreuken betekent geen stilzwijgende toestemming of afstand doen van vervolging.

Artikel 4 – Websitebeheer
Progmatic kan voor een goed beheer van de website:

  • De toegang tot de website beperken voor bepaalde bezoekers.
  • Informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren.
  • De website tijdelijk offline halen voor updates.

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
Progmatic is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen of problemen die de toegankelijkheid van de website beïnvloeden. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u toegang zoekt tot de website en voor het beschermen van uw apparatuur en gegevens. Progmatic is niet aansprakelijk voor juridische acties die tegen u worden ondernomen vanwege het gebruik van de website of de schending van deze privacy policy.

Artikel 6 – Gegevensverzameling
Uw gegevens worden verzameld door Progmatic en eventuele externe verwerkers. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een identificeerbare persoon. Deze gegevens worden voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van contact en het verwerken van bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG.. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@progmatic.nl. Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij uw verzoek.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
Als u verdacht wordt van overtredingen waarbij autoriteiten uw gegevens nodig hebben, kan Progmatic deze verstrekken na een uitdrukkelijk verzoek van die autoriteiten.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
Als u geen commerciële aanbiedingen van Progmatic wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via info@progmatic.nl. Voor aanbiedingen van partners geldt hetzelfde. Het verzamelen van persoonsgegevens van andere bezoekers is verboden.

Artikel 10 – Bewaartermijn
Gegevens verzameld door Progmatic worden bewaard volgens de wettelijke termijnen.

Artikel 11 – Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden geplaatst tijdens het bezoek aan onze website. We gebruiken functionele, geanonimiseerde analytische, niet-geanonimiseerde analytische en tracking cookies. Meer informatie over het beheer en verwijderen van cookies vindt u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en producten
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het beeldmateriaal van producten op de website.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van de vestigingsplaats van Progmatic, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via info@progmatic.nl.

Ontdek de kracht van Progmatic

Progmatic helpt bedrijven hun doelen te bereiken middels automatisering.

Neem direct contact op
hero img1

Vast contactpersoon = persoonlijke service

Aparte divisie voor kwaliteitsmanagement

One-time right approach = minimale stilstand