0167 566 445

Risico-inventarisatie & evaluatie

Heeft u hulp nodig om de risico’s binnen uw bedrijf te identificeren en te reduceren? Neem dan contact met ons op! Bij Progmatic staan we klaar om u te helpen aan een veilige werkomgeving.

 • Praktische benadering met plan van aanpak en eventueel budgettering.
 • Een veilige werkomgeving voor uw medewerkers en bezoekers, rekening houdend met wettelijke eisen
 • Mogelijkheid om elektrische en besturingstechnische maatregelen ook daadwerkelijk voor u door te voeren.
Direct contact opnemen
AI RIE 10 AI Banner RIE 10b

Al ruim 40 jaar expertise en ervaring

Enthousiaste klanten die al tientallen jaren voor Progmatic kiezen

100+ projecten per jaar

AI RIE 02b

Risico-inventarisatie en Evaluatie

De meeste bedrijven hechten veel belang aan een veilige werkomgeving, maar hoe breng je dat in de praktijk en voldoe je aan de wet- en regelgeving?

Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van de tijd en kennis om actief een veiligheidsbeleid uit te voeren. Mogelijk heeft u al eens een inventarisatie laten maken, maar ontbrak het hierin aan praktische oplossingen voor risicoreductie.

Als u zich niet eerst wil of kan verdiepen in de bijbehorende regelgeving en u een praktische benadering nodig heeft met mogelijke oplossingen kunnen wij u helpen.

De uitvoering van de risicobeoordeling doen wij op uw bedrijfslocatie. Vooraf bespreekt u met onze veiligheidsdeskundige uw situatie en wensen en lopen we samen door uw bedrijf, waarbij specifieke zaken worden beoordeeld en besproken. De risicobeoordeling doen we samen met u en uw productiemedewerkers waarna we een rapportage uitwerken welke we samen beoordelen en indien gewenst opvolgen met een plan van aanpak.

AI RIE 07

De Progmatic benadering

Het uitbesteden van uw RI&E-vraagstuk aan Progmatic biedt aanzienlijke voordelen.

 • Wij bieden een praktische benadering met een helder plan van aanpak en indien nodig budgettering. Dit bespaart u tijd en moeite bij het naleven van complexe wet- en regelgeving.
 • Daarnaast ondersteunen we u bij het zorgen voor een veilige werkomgeving en kunnen we elektrische en besturingstechnische maatregelen voor u implementeren.
 • Onze RI&E minimaliseert risico’s en bevordert de veiligheid op de werkvloer. Dit resulteert in een zorgeloze, veilige en productievere werkomgeving.
Logo The Green Solution
Logo IHC Mining
Logo Lavatec GmbH
Logo Zeelandia e1710413785644
brand logo1
Logo jis
Logo Kelvion
Logo Tenderworks
Logo Dekker
Logo Liqal dover
Logo Bakker
Logo Tata steel
Logo Schirmer Partner GmbH
Logo NeptuneEnergy transparent2
Logo conpacksys
Logo Huisman

Onze werkwijze

Gedurende ons proces van realisatie hanteren we het V-model als leidraad voor validatie in elke fase. Hierdoor behouden we gezamenlijk de controle over elk opgeleverd onderdeel en kunnen we indien nodig tijdig bijsturen. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan gedurende dit ontwikkeltraject. Ons doel is om u zoveel mogelijk te ontzorgen en om alle stakeholders te betrekken bij belangrijke beslissingsmomenten. Op deze manier waarborgen we een transparante en professionele werkwijze.

Icon inventory red
Inventariseren

Samen nemen we door welke machine(delen) of processen we gaan beoordelen en op welke risico’s.

Icon design services red
Ontwerpen

Beschikbare informatie en toepasbare normen gebruiken voor het op maat maken van de inventarisatie.

Icon engineering red
Realiseren

Uitvoeren van de RI&E op locatie met uw ondersteuning.

Icon edit document red
Uitwerken

Uitwerken van de RI&E bevindingen in een duidelijke rapportage.

Icon rule red
Evalueren

Samen de rapportage en plan van aanpak bespreken.

Waar kan ik u mee helpen?

Medewerker Victor02
Victor van den bos

Hoofd kwalificatie divisie

Kwaliteit

Bij Progmatic ligt de focus op kwaliteit, opleiding en kennisdeling. Daarom hebben we een toegewijde divisie die zich richt op de kwaliteit van onze producten, continue educatie en ondersteuning van ons team, en het delen van expertise met onze klanten

Veel gestelde vragen:

 • Wat is Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

  RI&E is een systematisch proces gericht op het identificeren van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een organisatie en het evalueren van de omvang van deze risico’s. Het is een fundamentele stap om een veiligere werkplek te creëren.

 • Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een RI&E?

  De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E. In sommige gevallen kan de werkgever deze taak delegeren aan een interne of externe veiligheidsspecialist, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij de werkgever.

 • Is een RI&E wettelijk verplicht?

  Ja, in Nederland is het voor bedrijven met personeel wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Arbowet.

 • Hoe vaak moet een RI&E worden bijgewerkt?

  Een RI&E moet worden bijgewerkt wanneer er significante veranderingen in de bedrijfsvoering plaatsvinden, of minimaal eens in de drie tot vier jaar, om te zorgen dat het nog steeds de huidige situatie in het bedrijf weerspiegelt.

 • Hoe wordt een RI&E uitgevoerd?

  Het uitvoeren van een RI&E omvat het verzamelen van informatie over de werkprocessen, het identificeren van gevaren, het beoordelen van de risico’s en het opstellen van een plan van aanpak om de risico’s te beheersen.

 • Wat is het Plan van Aanpak in een RI&E?

  Het Plan van Aanpak is een onderdeel van de RI&E waarin de maatregelen worden beschreven om de geïdentificeerde risico’s te verminderen of te elimineren. Het bevat ook een tijdsplanning en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen.

 • Hoe betrek je medewerkers bij een RI&E?

  Medewerkers kunnen worden betrokken door hen te raadplegen tijdens het inventarisatieproces, feedback te vragen over de voorgestelde maatregelen en hen te informeren over de bevindingen en het Plan van Aanpak. Actieve betrokkenheid vergroot de bewustwording en de effectiviteit van de RI&E.

Ontdek de kracht van Progmatic

Progmatic helpt bedrijven hun doelen te bereiken middels automatisering.

Neem direct contact op
hero img1

Vast contactpersoon = persoonlijke service

Aparte divisie voor kwaliteitsmanagement

One-time right approach = minimale stilstand