Besturingssystemen die helpen bij de energietransitie “Processen lopen gesmeerd met Progmatic!”

De energiesector weet zich door de internationale klimaatdoelstellingen geplaatst voor enorme uitdagingen. Binnen de olie- en gasindustrie, kolencentrales en andere industriële verwerkers van fossiele brandstoffen wordt naarstig gezocht naar nieuwe innovaties, die nodig zijn om aan het rigoureus terugdringen van de stikstofuitstoot te kunnen voldoen. Binnen die omvangrijke energietransitie is een belangrijke rol weggelegd voor de innovatieve besturingssystemen en slimme automatiseringsoplossingen van Progmatic.

Pionieren binnen groene energiesector

Eén van de grootste uitdagingen binnen de energiesector wordt het omdenken van het verwerken van traditionele producten, zoals olie, benzine, dieselolie, aardgas, LPG en kolen, naar nieuwe energiebronnen. Denk hierbij aan biogas, LNG, CNG en groene waterstof. Progmatic benut haar jarenlange ervaring op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve besturingssystemen voor bijvoorbeeld tankstations, raffinaderijen, op- en overslag van oliën en brandstoffen, nu vooral ook voor dit soort nieuwe toepassingen.

Groene energie

Voor een schonere toekomst zijn ook reeds verregaande ontwikkelingen op het gebied van waterstofmotoren. Voordelen van waterstof is, dat het geproduceerd kan worden met behulp van groene energie en dat er alleen water wordt uitgestoten.

Deze ontwikkeling zorgt weer voor een behoefte aan waterstoftankstations. Progmatic is tevens betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe pompstations.

Uw partner bij het vinden van duurzame oplossingen

Het optimaal benutten van groene energie en het produceren en transporteren van nieuwe energiebronnen vraagt ook op het gebied van de soft- en hardware-matige besturing en automatisering van processen een andere benadering. Progmatic loopt daarin voorop. Wij begrijpen als geen ander voor welke enorme uitdagingen de energiesector zich geplaatst ziet. Wij denken vanuit onze expertise daarom graag met onze klanten mee over duurzame automatiseringsoplossingen en toekomstgerichte besturingssystemen voor een florerende industrie in het groene tijdperk dat voor ons ligt.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Enkele van onze klanten in de branche Oil & Gas:

Progmatic

Progmatic