0167 566 445

Infra

Bent u op zoek naar systemen met hoge beschikbaarheid en veiligheid, waarbij complexe systemen naadloos samenwerken om tot één optimale oplossing te komen? Progmatic staat voor u klaar!

  • Voldoen aan wet- en regelgeving zonder consessies te doen aan flexibiliteit.
  • Standaardisatie met het oog op beheersbaarheid over lange perioden.
  • Zakelijke partner die uw taal en praktijkproblemen begrijpt.
Contact

More than 40 years of expertise and experience

Enthusiastic customers who have been choosing Progmatic for decades

100+ projects per year

Bruggen

Daar waar wegen en waterwegen elkaar kruisen zijn in Nederland in veel gevallen bruggen nodig. Een deel daarvan is een beweegbare brug. Als een brug niet goed bediend kan worden, stremt enerzijds het wegverkeer of anderzijds de scheepvaart. De beschikbaarheid is dan ook enorm belangrijk. Progmatic heeft reeds tijdens een aantal projecten bewezen dat zij samen met de opdrachtgevers de stremmingen tot een minimum kunnen beperken.

Sluizen

Nederland telt bijna 2000 sluizen die nodig zijn voor het watermanagement en die ervoor moeten zorgen dat het verval in een rivier of kanaal door de scheepvaart overbrugd kan worden. De correcte werking van sluizen is van levensbelang voor de scheepvaart. Progmatic heeft een aantal projecten met goed resultaat uitgevoerd waarbij de besturing van bestaande sluizen vervangen zijn met een zo kort mogelijke stremming.

Tunnels

Naast tunnels voor het wegverkeer zijn er ook tunnels voor leidingen en hoogspanningskabels. Deze tunnels zijn onbemand en hebben een MBS (Monitoring & Beveiligingssysteem). Het MBS heeft als eerste functie het monitoren van de situatie in de tunnel en het detecteren van verstoringen. Deze verstoringen dienen doorvermeld te worden naar de juiste instanties.

Verder wordt de tunnel geventileerd, omdat er warmte door hoogspanningsleidingen gedissipeerd wordt. Door het ventileren wordt de warmte afgevoerd.

Aanvullende functies zoals het afvoeren van water, tracing en verlichting zijn ook uitgevoerd door het MBS.

What do others think of Progmatic?

Our goal is to turn every customer into a Progmatic fan. Here are three examples:

Enkele van onze klanten in de infra

Samen Sterker: Bouwen aan Infrastructuur met Progmatic

Bij Progmatic begrijpen we de uitdagingen van de infrastructuurmarkt als geen ander. Onze toewijding aan het leveren van systemen met hoge beschikbaarheid en veiligheid, zonder concessies te doen aan flexibiliteit, maakt ons de ideale partner voor uw projecten. Met onze expertise in het voldoen aan wet- en regelgeving, onze focus op standaardisatie voor langetermijnbeheersbaarheid, en onze diepgaande kennis van de praktijk, bieden wij oplossingen die complexe systemen naadloos integreren. Kiezen voor Progmatic betekent kiezen voor een zakelijke partner die uw taal spreekt en uw uitdagingen begrijpt, waardoor we samen naar optimale oplossingen kunnen streven.

Contact About us

Discover the power of Progmatic

Progmatic helps companies achieve their goals through automation.

About us

Permanent contact person = personal service

Separate division for quality management

One-time right approach = minimal downtime